สาขาวิชาเทคนิคพื้นฐาน

อาจารย์ทัศพงศ์ นันทมัจฉา

ค.อ.ม
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์วรพจน์ แซงบุญเรือง

วศ.ม.
(วิศวกรรมอุตสาหการ)

อาจารย์ธวัชชัย คล่องดี

อส.บ.
(อุตสาหการ)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

free website counter tracker