ผู้บริหาร

นายรชต ตามา
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

นายอดุลย์ เครือแก้ว

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นายภานุวัฒน์ นาคพงษ์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายชาคริต จองไว

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาววิไลวรรณ ไตรยราช

ผู้ช่วยฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม

นางสาวพิมพ์อัปสร โสดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ e-mail: adobes@npu.ac.th

free website counter tracker

Template by

www.tpluswebdesign.com