ผู้บริหาร

นายรชต ตามา
ผู้อำนวยการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม

นายชาคริต จองไว

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหาร

นายอดุลย์ เครือแก้ว

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ

นายภานุวัฒน์ นาคพงษ์

รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายพัฒนานักศึกษา

นางสาวพิมพ์อัปสร โสดา

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

free website counter tracker

Template by

www.tpluswebdesign.com