สาขาวิชาช่างไฟฟ้า

อาจารย์สุรชัย ธรรมยาฤทธิ์
หัวหน้าสาขาวิชาช่างไฟฟ้า

คอม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์เจษฎา สารสุข

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์ณัฐพงษ์ เกตวงษา

วศ.ม.
(วิศวกรรมไฟฟ้า)

อาจารย์อำฉรา พิเลิศ

วทม.
(เทคโนโลยีพลังงาน)

อาจารย์วัชญ์ ดาวสว่าง

วศ.ม
(วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต)

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

free website counter tracker

Template by

www.tpluswebdesign.com