• ประกาศชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รับตรง61 รอบที่5
  • วันวิทยาศาสตร์
  • ประกาศชื่อนักศึกษาที่ผ่านการสอบสัมภาษณ์รับตรง61

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ชมข่าวสารทั่งหมดรายงานสรุปเอกสาร

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649

เสนอแนะแนวทางปรับปรุงเว็บไซต์ได้ที่ e-mail: adobes@npu.ac.th

Template by

www.tpluswebdesign.com