โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง  อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม เป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลขนาดกลาง  ขนาด 150 ตารางเมตร มีพื้นที่จำนวน  3 ไร่   ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม ห่างจากอำเภอศรีสงคราม  15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดนครพนม  75  กิโลเมตร มีโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านนาโพธิ์ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเซียงเซา อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน โดยมีอาณาเขตติดต่อดังนี้
ทิศเหนือ  ติดต่อ  ตำบลท่าบ่อ   อำเภอศรีสงคราม        จังหวัดนครพนม          
ทิศใต้     ติดต่อ  ตำบลบ้านค้อ  อำเภอโพนสวรรค์    จังหวัดสกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อ  ตำบลบ้านเอื้อง  อำเภอศรีสงคราม    จังหวัดนครพนม
ทิศตะวันตก   ติดต่อ  ตำบลนาคูณใหญ่    อำเภอนาหว้า   จังหวัดนครพนม

๑.๑ สภาพพื้นที่กายภาพ
พื้นที่ทั้งหมดของตำบลโพนสว่าง  มีลักษณะ เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสมสำหรับทำการเกษตร เช่นทำไร่ ทำนา ทำสวน ปลูกยางพารา  ปลูกพืชหมุนเวียน

 

 

 

ผู้อำนวยการ

หน้าแรก | เกี่ยวกับเรา | ภาพกิจกรรม | ติดต่อเรา |

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโพนสว่าง  ตั้งอยู่เลขที่ 222 หมู่ที่ 7 บ้านโพนสว่าง ตำบลโพนสว่าง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

พัฒนาระบบโดย นายอรรถพงษ์ นิที นางสาวสุดธิดา ทัดสา นางสาวเกวริน นาหมีด

นักศึกษาวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

ปรับปรุงล่าสุดวันที่ : 12 September, 2014