ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ( ปวส. ) จำนวน 5 สาขาวิชา

ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม จำนวน 3 สาขาวิชา

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม จำนวน 2 สาขาวิชา

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

129 หมู่ 7 ถนนศรีสงคราม-ท่าดอกแก้ว ต.ศรีสงคราม อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม รหัสไปรษณีย์ 48150 โทรศัพท์ 0-42599-649 ,โทรสาร 0-42599-649