ร้านธนวัฒนืมือถือ.com

ตั้งอยู่ข้าง โรงเรียนสหราษฎร์รังสฤษดิ์

Get Adobe Flash player

รายชื่อผู้ติดต่อ

เจ้าของร้าน-นายธนวัฒน์ ทรวดทรง  เบอร์โทรติดต่อ-08-501-459-17

พนักงานฝ่ายเทคนิค-นายอนุสรณ์ เผียนอก  เบอร์โทรติดต่อ-08-284-381-62

ที่อยู่

บ้านเลขที่ 461/3 หมู่ 7 ตำบลศรีสงคราม อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม

T: 08-5014-5917
T: 08-2843-8162

Facebook : https://www.facebook.com/Mobile.Songkhram

Wed: http://www.ร้านธนวัฒน์มือถึอ.com

นายธนวัฒน์ ทรวดทรง