• Generic placeholder image
  รางวัลผู้สร้างชื่อเสียง มหาวิทยาลัยนครพนม

  เมื่อวันอาทิตย์ ที่ 2 กันยายน พ.ศ.2561 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม ได้เข้าร่วม วันครบรอบ ๑๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยนครพนม

 • Generic placeholder image
  กิจกรรมวันไหว้ครู

  กิจกรรมวันไหว้ครู ปีการศึกษา 2561 ของสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม

 • Generic placeholder image
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกบริการวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกบริการวิชาการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ ณ โรงเรียนพะทายพิทยาคม อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม

 • Generic placeholder image
  รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์

  นักศึกษาสาขาคอมพิวเตอร์ได้รับรางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 ในการแข่งการขันเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ด้วยภาษา C/C++, Java ระดับมัฐยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ในงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติส่วนภูมิภาค ประจำปี 2561 ซึ่งจัดโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ และสมาคมเทอร์โมอิเล็กทริกไทย “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์ เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยี สู่วิถีแห่งนวัตกรรม”

 • Generic placeholder image
  รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2 ทักษะการใช้โปรแกรม Excel

  ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำสิ่งของ ไปช่วยเหลือ ชาวบ้าน และ นักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม

 • Generic placeholder image
  บรรยากาศ การสอบกลางภาค 1/2561

  สัปดาร์การสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 • Generic placeholder image
  สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจออกบริการ รวมพลังน้ำใจ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม

  ในวันพุธ ที่ 5 กันยายน พ.ศ.2561 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมศรีสงคราม มหาวิทยาลัยนครพนม ได้นำสิ่งของ ไปช่วยเหลือ ชาวบ้าน และ นักศึกษา ที่ประสบภัยน้ำท่วม ณ บ้านท่าบ่อ อ.ศรีสงคราม จ.นครพนม