ศรีสงครามเดอะซีรี่ส์

ผลงานนักศึกษา ระดับชั้น ปวส.2 สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
รายวิชา การประยุกต์ใช้โปรแกรมสื่อประสม

รางวัลที่ได้รับ

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2

ในการแข่งขันการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาลัยราชภัฏสกลนคร

18 Sep 61

รางวัลรองชนะเลิสอันดับ 2

ในการแข่งขันโปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลล์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

20 Sep 61